Sivut

sunnuntai 19. tammikuuta 2014

Ammatti, joka vielä puuttuu..

Hetkeksi kuitenkin eiliseen 18.1. veso-päivään..

 
Vesossa 18.1.
Kuvassa keskusteluryhmämme oppijajäsen, ajanmukaisesti varustautuneena!
Näpytteli keskusteluidemme pohjalta räpin ryhmämme valitsemista arvoista 
Oppimisen ilo ja Toisen kunnioitus.
Aikaa oli kymmenisen minsaa, jos sitäkään.
Oppija esitti räpin ryhmämme ohjelmanumerona parisatapäiselle yleisölle, tosta noin vaan!
Ihailtavaa rohkeutta ja heittäytymistä!

Ja sitten tähän otsikkoon

Ammatti, joka vielä puuttuu

Vantaalla on ansiokkaasti järjestetty erilaisia koulutuksia pedagogisten asiakirjojen laatimiseen. Tämä ei ole kuitenkaan poistanut sitä tosiasiaa, että edelleen moni opettaja kokee pedagogisten asiakirjojen kirjoittamisen erittäin työlääksi, työksi työn päälle. Eikä tämä ole pelkästään Vantaalla työskentelevien kokemus asiasta. Vaikka itse kuulun siihen joukkoon, joka suorastaan nauttii asiakirjojen laatimisesta, ei se poista sitä tosiasiaa, että silti niiden laatiminen ja kirjaaminen vie aikaa. Nautti siitä tai ei.

Voisiko olla olemassa pedagogisten asiakirjojen kirjaaja? Yksi tai useampi henkilö tekemässä sitä tehtävää, jota nyt luokanopettajat ja erityisluokanopettajat, erityisopettajat tekevät osana omaa työtä (lue: oman työn lisäksi). Ajatusta saa vapaasti jatkojalostaa ja kommentoida. Käytän lyhennettä pakki eli pedagogisten asiakirjojen kirjaaja.

Kuka tekee?
Pedagogisten asiakirjojen kirjaajana toimii osa-aikainen erityisopettaja tai erityisluokanopettaja, jonka työaika koostuu kokonaan pedagogisten asiakirjojen kirjaamisesta ja neuvotteluihin valmistautumisesta.

Mitä tekee? eli tehtävän kuvaus:

Pakki kirjoittaa yksittäisten oppijoiden oppimissuunnitelmia, tehostetun tuen suunnitelmia ja hojks-asiakirjoja paikan päällä oppijaa koskevassa neuvottelussa toimimalla kirjurina.

Pakki osallistuu pyydettäessä opettajan ja huoltajien kesken käytäviin neuvotteluihin, jossa pakki kirjaa pedagogisen asiakirjan neuvottelun pohjalta. Pedagoginen asiakirja valmistuu pääasiassa neuvottelun aikana ja paperinen tuloste on osallistujien allekirjoitettavana neuvottelun päätyttyä. Erikseen sovittaessa pakki toimittaa kirjallisen version asiakirjasta jälkikäteen opettajalle.

Tarvittaessa onnistuneen ja ajantasaisen kirjaamisen varmistamiseksi pakki perehtyy esimerkiksi ennen hojks neuvottelua lausuntoihin ja asiakirjoihin, joita neuvottelussa tullaan käymään läpi. Pakki voi tutustua lausuntoihin myös neuvottelun jälkeen, jos etukäteen tutustuminen ei ole mahdollista. Tällaisissa tapauksissa pakki toimittaa kirjallisen version pedagogisesta asiakirjasta opettajalle jälkikäteen.

Pakkia voidaan käyttää myös pedagogisten arvioiden ja selvityseten kirjaamisessa.

Pakki vastaa kirjallisten tuotosten muotoseikoista. Pakki ei vastaa asiakirjojen asiasisällöistä, toteutuksesta eikä seurannasta.

Missä ja milloin tekee?
Pakki toimii koko kunnan alueella ja on tilattavissa erikseen mukaan neuvotteluihin tai pedagogisten arvioiden ja selvitysten kirjaamiseen. Koska kouluneuvottelut käydään oppituntien ulkopuolisella ajalla, pakin työaika painottuu aamuihin sekä iltapäiviin.

Millä tekee?
Pakki tarvitsee asianmukaiset välineet kirjaamiseen ja tulostamiseen sekä liikkumiseen koulusta toiseen.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti